System oddymiania

Systemy oddymiania – inwestycja w Twoje bezpieczeństwo

Według najnowszych badań, przebywającym w zasięgu pożaru ludziom, zagrażają najbardziej dym oraz toksyczne gazy. Ponad 90% wszystkich ofiar pożarów budynków umiera na skutek zatrucia gazami. Dodatkowo należy liczyć się ze stratami materialnymi powstałymi na skutek zadymienia.

Urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca umożliwiają usuwanie, względnie zmniejszają koncentrację trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, poprzez umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.

Jak działa system oddymiania?

System zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Całością systemu zarządza centrala.

W celu polepszenia naturalnego ciągu, stosuje się w dolnych częściach budynku dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze. Ogromne znaczenie dla rozpoczęcia skutecznej ewakuacji ludzi ma czas otwarcia klap i okien w górnej części budynku oraz urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz (napowietrzających).
Dodatkowo elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i gorąca mogą służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń.

Cały system zarządzany z jednego źródła

W kompletnym systemie oddymiania, poszczególne jego elementy są połączone ze sobą i współpracują razem w sposób zapewniający niezawodną kontrolę całego systemu w obiekcie.
W celu zapewnienia maksymalnej funkcjonalności i bezpieczeństwa, poszczególne komponenty są dobierane z najwyższa starannością, głównie pod względem kompatybilności z pozostałymi elementami systemu.

Nowoczesne rozwiązania

Nowoczesne technologie umożliwiają wykonanie oddymiania i wentylacji w budynku poprzez dach lub okna fasadowe. Przy zastosowaniu różnorodnych napędów i systemów sterowania możemy wykorzystać do oddymiania niemal każdy otwór wentylacyjny istniejący w budynku, przy czym wymagania odnośnie ochrony budynku są osiągane bez narzucania ograniczeń na swobodę architektoniczną obiektu.

Opis poszczególnych elementów systemu

Wyzwalanie ręczne
Alarmowe przyciski oddymiania umożliwiają ręczne wyzwolenie systemu, posiadają w standardzie diody sygnalizujące stan pracy urządzeń systemu i wyświetlanie alarmu.

Wyzwalanie automatyczne
Czujki dymu wyzwalają automatycznie system oddymiania w przypadku wystąpienia pożaru.

Automatyka pogodowa
Automatyczne czujniki wiatrowo-deszczowe oraz czujniki temperatury umożliwiają kontrolowaną wentylację pomieszczeń w wyniku stałego monitorowania pogody.

Naturalna wentylacja
Przyciski wentylacyjne służą do ręcznego uruchamiania naturalnej wentylacji.

Napowietrzanie
Automatycznie lub ręcznie otwierane okna dolotowe umiejscowione w dolnej części fasady budynku lub drzwi otwierane na zewnątrz, dostarczają niezbędnego powietrza.

Kontrola i sterowanie
Centrale oddymiania zapewniają sterowanie i kontrolę całego systemu, uruchomienie oddymiania przy pomocy niezależnego źródła zasilania. Posiadają wiele komfortowych funkcji.