Serwis i konserwacja

Zapewniamy Państwu ochronę poprzez prowadzenie regularnych i fachowych konserwacji systemów oddymiania

Firma MAXITECH od ponad 15 lat świadczy usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej czynnej i biernej, w tym usługi serwisowe i konserwacyjne urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej. Nasz personel gwarantuje pełen profesjonalizm dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży zabezpieczeń ppoż.

Dlaczego konserwacja jest konieczna

Zadaniem systemu przeciwpożarowego jest ochrona ludzi i mienia w przypadku pojawienia się zagrożenia pożarowego. Istotne jest aby w takiej sytuacji system zadziałał szybko i sprawnie. Dlatego tak ważne jest przeprowadzanie regularnej, fachowej konserwacji.

Właściciel lub zarządca budynku jest zobligowany do utrzymywania prawidłowego działania systemów oraz ich przeglądu przepisami prawnymi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 07.06.2010 r.):

Rozdz. 1 § 3 ust. 2: Urządzenia przeciwpożarowe (…) powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

Rozdz. 1 § 3 ust. 3: Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) stanowi:

Rozdz. 2 Art. 4. ust. 1: Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany (…) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

Według Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.:

Rozdz. 6 Art. 64 ust. 1: Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego (…) książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

W przypadku braku utrzymania odpowiedniego funkcjonowania systemu oraz regularnej, udokumentowanej konserwacji właściciel lub zarządca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną i karną w sytuacji powstania szkód na skutek pożaru. Nieregularne i niefachowe konserwacje mogą również prowadzić do utraty ubezpieczenia budynku.

Co oferujemy

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom proponujemy szeroką gamę usług:

  • profesjonalny i kompleksowy przegląd: systemu oddymiania, przewietrzania, gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
  • rzeczową i fachową inwentaryzację systemu w celu wprowadzania ewentualnych zmian
  • wizję kontrolną poszczególnych urządzeń sterujących i wykonawczych w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń lub negatywnego wpływu na ich funkcjonowanie
  • wymianę uszkodzonych i zużytych części eksploatacyjnych na nowe, oryginalne części
  • odpowiednie udokumentowanie wszystkich podjętych działań i ich wyników

Wyróżniają nas

  • KONKURENCYJNE CENY
  • CAŁOROCZNA KONSERWACJA
  • DODATKOWE RABATY OBIEKTOWE DLA WSPÓŁPRACUJĄCYCH FIRM
  • WYMIANA CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH
  • AUTORYZOWANY SERWIS I MONTAŻ PRODUKTÓW

Stała umowa konserwacyjna

Zawierając stałą umowę konserwacyjną z naszą firmą zyskują Państwo pewność, że konserwacje będą prowadzone regularnie. Pilnujemy za Państwa aby przegląd został przeprowadzony na czas i zgodnie z przepisami. Dodatkowo mogą Państwo liczyć na korzystne rabaty.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

DO POBRANIA: SERWIS I KONSERWACJA PPOŻ – MAXITECH

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo u naszych specjalistów.