Klapy dymowe

Dachowe klapy oddymiające to urządzenia, które chronią budynki objęte pożarem przed zadymieniem oraz nadmiernym wzrostem temperatury. Ograniczając przemieszczanie się dymu pomiędzy przestrzenią objętą pożarem, a strefami przyległymi, zapewniają prawidłowe warunki do ewakuacji ludzi oraz umożliwiają prace ekip ratowniczych. Poprzez zastosowanie klap oddymiających istnieje możliwość wydłużenia dróg ewakuacyjnych oraz obniżenie klasy odporności ogniowej budynku.

Klapy oddymiające występują w wariantach jako kwadratowe, prostokątne, jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, z podstawą o budowie prostej, skośnej lub prosto-skośnej. W wykonaniu standardowym podstawa jest z blachy stalowej ocynkowanej a kopułka jest wykonana dwuwarstwowego akrylu.

Do sterowania otwieraniem skrzydeł mogą być użyte następujące napędy (mechanizmy):
–    pneumatyczne,
–    pneumatyczno – elektryczne,
–    elektryczne 24 V

Funkcja oddymiania jest realizowana przez system napędowo sterujący, który po otrzymaniu sygnału pozwala na otwarcie skrzydła klapy dymowej. Dobór napędu jest uzależniony przede wszystkim od wymagań stawianych przez przepisy oraz przeznaczenia obiektu. Praca systemu usuwania dymu powinna być ściśle skoordynowana z innymi urządzeniami przeciwpożarowymi zamontowanymi w obiekcie, np. z systemem wykrywania pożaru, instalacją tryskaczową, układem sterowania automatyką drzwiową i bramową.

Dodatkowe funkcje klap dymowych to:

  • doświetlanie pomieszczeń światłem naturalnym
  • naturalne przewietrzanie pomieszczeń
  • wyłaz dachowy

Na wszystkie nasze urządzenia posiadamy certyfikaty i deklaracje Unii Europejskiej.