Kursy

Pracownicy firmy Maxitech stale pogłębiają swoją widzę oraz podnoszą kwalifikacje.

1. Oddymianie Grawitacyjne

Magdalena Dorosz – Zaświadczenie Oddymianie Grawitacyjne

Anna Niedzielska – Zaświadczenie Oddymianie Grawitacyjne

2. Projektowanie, Instalacja i Konserwacja Systemów Wentylacji Pożarowej w Obiektach Budowlanych 

Magdalena Dorosz – Certyfikat Wentylacja Pożarowa

Anna Niedzielska – Certyfikat Wentylacja Pożarowa

Sławomir Czerw – Certyfikat Wentylacja Pożarowa

3. Projektowanie, Instalacja i Konserwacja Systemów Sygnalizacji Pożarowej w Obiektach Budowlanych 

Sławomir Czerw – Certyfikat Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Sławomir Czerw – Świadectwo System Sygnalizacji Pożarowej Polon 4000

Mateusz Kalina – Świadectwo System Sygnalizacji Pożarowej Polon 4000

4. Konserwacja Podręcznego Sprzętu Gaśniczego

Mateusz Kalina – Certyfikat Podręczny Sprzęt Gaśniczy

Mateusz Kalina – Certyfikat Hydranty Zewnętrzne i Wewnętrzne

5. Inne

Sławomir Czerw – Świadectwo UCS6000

Mateusz Kalina – Świadectwo USC6000