Projektowanie systemów

Oferujemy usługi projektowe w zakresie systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie dopasować rozwiązania odpowiednie dla Państwa potrzeb.

System oddymiania odpowiada za ochronę i bezpieczeństwo ludzi oraz mienia w przypadku pojawienia się zagrożenia pożarowego. W takiej sytuacji musi on być niezawodny, dlatego tak ważne jest jego odpowiednie zaprojektowanie.

Systemy dopasowane do Twoich potrzeb

Dobieramy i projektujemy rozwiązania systemowe adekwatne dla specyfiki obiektu w oparciu o odpowiednie normy i przepisy ochrony przeciwpożarowej. Projekt instalacji uzgadniany jest z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków. Dzięki doświadczeniu wynikającemu z realizacji wielu projektów na przestrzeni lat jesteśmy w stanie dobrać system spełniający Państwa wymagania nie tylko pod względem bezpieczeństwa, ale również pod względem ekonomicznym, funkcjonalnym i architektonicznym.

Nasze projekty zawierają szczegółowe rozwiązania w zakresie:

  • projektowania systemów oddymiania według standardów PN-EN, DIN, NFPA, BS
  • obliczeń wymaganych powierzchni oddymiania
  • doboru odpowiednich klap oddymiających
  • dopasowania właściwego systemu sterowania oddymianiem
  • doboru zależnego systemu napowietrzania

Zapraszamy do współpracy!