Pasma świetlne

Pasma świetlne z klapami oddymiającymi lub przewietrzającymi zamontowane w dachu umożliwiają doświetlanie  światłem naturalnym niemal każdego miejsca w pomieszczeniu. Są one korzystnym rozwiązaniem w pomieszczeniach o bardzo dużej powierzchni, gdzie jest to jedyna możliwość doświetlenia światłem dziennym.

Pasma świetlne są konstrukcją złożoną z podstawy wykonanej z blachy o grubości min. 2 mm oraz z górnej konstrukcji aluminiowej wypełnionej płytami wielokomorowego poliwęglanu. Płyty poliwęglanowe mogą być bezbarwne lub w kolorze mlecznym a ich grubość jest zależna od stawianych wymagań współczynnika U dla całej konstrukcji.

W pasmach świetlnych możemy integrować klapy dymowe mające za zadanie odprowadzanie dymu i ciepła powstałego w trakcie pożaru, klapy te mogą dodatkowo pełnić funkcję przewietrzania.

Do sterowania otwieraniem skrzydeł mogą być użyte następujące napędy (mechanizmy):
–    pneumatyczne,
–    pneumatyczno – elektryczne,
–    elektryczne 24 V

Na wszystkie nasze urządzenia posiadamy certyfikaty i deklaracje Unii Europejskiej.