Wyłaz dachowy EI 30

Gdzie kupić

Wyłazy w odporności EI przeznaczone są do zamknięcia otworów w poziomych elementach oddzielenia pożarowego. Zastosowanie wyłazu o dobranej klasie odporności ogniowej EI zapewni zachowanie wymaganej projektem odporności ogniowej przez przegrodę budowlaną wydzielającą strefę pożarową.

Podstawa wyłazu z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej RAL, o łącznej grubości 2mm i wysokości 18,5 cm, izolowana termicznie płytą twardą z wełny mineralnej. Ścianka wewnętrzna obudowy komory izolacji termicznej posiada od strony oparcia na podłożu montażowym specjalnie ukształtowaną przestrzeń mieszczącą uszczelki: pęczniejącą 10×2 mm oraz z porowatego EPDM.

Ościeżnica łącząca skrzydło wyłazu z podstawą wykonana z kształtowników z blachy stalowej ocynkowanej lub malowanej proszkowo, o grubości 1,5mm. Zawiera przekładkę termiczną z płyty termoizolacyjno-ognioodpornej grubości 8 mm, izolację po stronie wewnętrznej ościeżnicy z maty ognioodpornej grubości 13mm lub z płyty twardej z wełny mineralnej oraz  uszczelkę pęczniejącą o wym. 5×2mm umieszczoną obwodowo w profilu wewnętrznym ościeżnicy, zapewniającą szczelność ogniową.

Skrzydło wyłazu zamykające otwór wyłazowy mocowane zawiasowo do ościeżnicy wykonane jest ze szkieletu nośnego zbudowanego ze stalowych profili kształtowych o ściankach grubości 2 mm. Powłoki zewnętrzne wykonane są z blachy stalowej gr. 0,5mm, pokrytej alucynkiem lub blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi. Wypełnienie skrzydła stanowią warstwy materiałów o wysokiej izolacyjności termicznej oraz ognioodporności. Współczynnik izolacyjności cieplnej skrzydła wyłazu wynosi 0,35 W/m2K.

Wyłaz zamykany jest ryglem obrotowym lub ryglem klamkowym, umieszczonym w pochwycie. Możliwe również dodatkowe zamknięcie kłódką przewieszoną przez otwór w pochwycie.

Dwie sprężyny gazowe z hydraulicznym tłumieniem końcowym + blokada APS, wspomagające otwarcie skrzydła wyłazu oraz blokadę awaryjnego podparcia skrzydła.

Wymiar wyłazu: 80×80 cm, 90×90 cm, 100×100 cm (inne na życzenie Klienta).

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:  507-930-333.